Warto przeczytać, warto kupić...

Adam Strzembosz - Wiek XX we wspomnieniach Strzemboszów : rodowód Adam F. Baran - Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej , harcerz i wychowawca T. Strzembosz, R. Wnuk - Czerwone bagno Książka dedykowana prof. T. Strzemboszowi Książka T. Strzembosza - wyd. II (książkę można kupić w Naczelnictwie ZHR)


KRONIKA ROKU 2015

"... wolno dokonywać ocen, nawet śmiałych" :: 2015-12-30

"Nie jestem przedstawicielem Trybunału Konstytucyjnego, jestem starym człowiekiem, któremu wolno dokonywać pewnych ocen, nawet śmiałych" - powiedział m.in. prof. Adam Strzembosz, były Prezes Sądu Najwyższego, gość programu "Tak jest" w TVN24, pytany m.in. o to czy Prezydent RP złamał konstytucję. Całość wypowiedzi na temat =>>>Kliknij Tu!

25-lecie ISP PAN :: 2015-12-07

Jubileusz Instytutu Studiów Politycznych PAN w Warszawie, z którym śp. prof. dr hab. Tomasz Strzembosz był związany od samego początku istnienia, był okazją do spotkania, wspomnień oraz międzynarodowej konferencji naukowej pt. "Gra o świat: w stronę nowej Jałty?" (7-8 grudnia 2015 r.). Uroczystość jubileuszowa miała miejsce w Pałacu Staszica (Sala Lustrzana) i stała się okazją m.in. do wspomnień zmarłych w styczniu tego roku byłych dyrektorów ISP PAN, prof. dr. hab. Edmunda Wnuk-Lipińskiego oraz prof. dr. hab. Jerzego Holzera. Warto podkreślić, że postać prof. T. Strzembosza wspomniał m.in. w swoim wystąpieniu prof. dr. hab. Piotr Madajczyk, a o roli i związkach Pracowni Dziejów Ziem Wschodnich II RP w ISP PAN z Ośrodkiem "Karta" wspominał prezes Zbigniew Gluza, podczas wystąpień gości.

Pamiątkowa tablica dla Tomasza, Maryli i "Alka" :: 2015-12-05

Szlakiem żoliborskich tradycji: "W tym domu mieszkali Tomasz Strzembosz (1930-2004), profesor historii, autor pionierskich badań nad ruchem oporu w Warszawie i partyzantką antysowiecką, harcmistrz RP - pierwszy przewodniczący Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej; Maria "Maryla" Strzembosz z d. Dawidowska (1922-2007), harcerka 3 WDH, sanitariuszka Grup Szturmowych Szarych Szeregów ps. "Jagoda" i Harcerskiego Batalionu AK "Zośka", nauczycielka wielu pokoleń pielęgniarek; Maciej Aleksy "Alek" Dawidowski (1920-1943), podharcmistrz 23 WDH "Pomarańczarnia", harcerz Szarych Szeregów ps. "Kopernicki", jeden z bohaterów "Kamieni na szaniec", zmarły z ran po akcji pod Arsenałem w 1943 r.; Pamięci dobrych ludzi, wspaniałych wychowawców, przyjaciół pokoleń młodzieży, którzy w drodze do wolnej Polski nie tracili nadziei i nieśli przed nami oświaty kaganiec... zawsze będąc dla nas wzorami służby, braterstwa i pracy nad sobą; Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej; Warszawa 2015" - to treść tablicy, którą w dniu 5 grudnia 2015 r. uroczyście odsłonięto na warszawskim Żoliborzu (ul. Mickiewicza 18). W uroczystości uczestniczył m.in. prof. Adam Strzembosz, wiceburmistrz Żoliborza, władza naczelne ZHR oraz rodzina i przyjaciele pp. Strzemboszów. Fotografie z uroczystości udostępnił na swoim profilu facebooka p. Piotr Strzembosz, syn prof. A. Strzembosza =>>>Kliknij Tu!

Odłonięcie tablicy na Mickiewicza 18 :: 2015-12-02

Burmistrz Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy Pan Krzysztof Bugla oraz Przewodnicząca Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej hm. Ewa Borkowska-Pastwa zapraszają na odsłonięcie tablicy poświęconej pamięci hm. RP Tomasza Strzembosza oraz Marii z d. Dawidowskiej Strzembosz i Macieja Aleksego Dawidowskiego. Uroczystość odbędzie się w 5 grudnia 2015 r. o godz. 10:00 przy ul. Mickiewicza 18. Odsłonięta tablica będzie stanowiła część Szlaku Żoliborskich Tradycji. Szczegółowe informacje na stronie głównej ZHR (https://www.zhr.pl/szlakiem-zoliborskich-tradycji/#more-6992) oraz na stronie http://www.strzembosz.zhr.pl/. Uroczystość jest elementem programu spotkania zorganizowanego w Warszawie z okazji 35-lecia KIHAM. Szczegółowe informacje na stronie Fundacji Harcerstwa Drugiego Stulecia =>>>Kliknij Tu!

Dr Ewa Rzeczkowska z KUL Jana Pawła II laureatką! :: 2015-09-12

11 września 2015 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej, już siódmej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. W tym roku Jury przyznało nagrodę w wysokości 20 tys. złotych za książkę: Bogu, Polsce, Bliźnim. Tajne organizacje harcerskie w Polsce w latach 1944-1956, Wydawnictwo Werset, Lublin 2014, której autorką jest dr Ewa Rzeczkowska. Więcej informacji Fundacji im. Tomasza Strzembosza =>>>Kliknij Tu!

Panel o Mistrzu na pikniku historycznym ZHR :: 2015-08-20

15 lipca 2015 r. podczas obozu harcerskiego ZHR w Piaskach k. Krynicy Morskiej odbył się piknik historyczny. Podczas tego okolicznościowego spotkania uczestnicy i goście przysłuchiwali m.in. dyskusji uczniów ś.p. profesora Tomasza Strzembosza, współzałożyciela ZHR. W panelu uczestniczyli: prof. Piotr Niwiński (Uniwersytet Gdański), prof. Rafał Wnuk (Muzeum II Wojny Światowej), dr Janusz Marszalec (Muzeum II Wojny Światowej), prof. Marek Wierzbicki (Delegatura IPN w Radomiu), dr Tomasz Łabuszewski (IPN Warszawa), Barbara Bojaryn-Kazberuk (dyrektor IPN Oddział w Białymstoku), dr Waldemar Brenda (Delegatura IPN w Olsztynie). Więcej informacji i pamiątkowe zdjęcia z pikniku na stronie IPN Delegatura w Olsztynie (profil facebooka) =>>>Kliknij Tu!

"Z historią w terenie" w lipcu 2015 r. :: 2015-02-21

Naukowe Centrum Edukacji Historycznej "Latarnia" im. prof. hm. RP Tomasza Strzembosza organizuje w dniach 12-21 lipca 2015 r. Pierwszy Obóz Historyczny "Z Historią w Terenie". Organizatorzy zapraszają do udziału wędrowniczki, wędrowników, harcerstwo starsze, uczniów i studentów – pasjonatów historii, militariów i surwiwalu. Wśród wykładowców inauguracyjnego obozu: prof. dr hab. Jan Żaryn, prof. dr hab. Bogdan Chrzanowski, prof. UG dr hab. Piotr Niwiński, prof. KUL dr hab. Rafał Wnuk, prof. KUL dr hab. Marek Wierzbicki (komendant HCEH) i dr Janusz Marszalec. Wiecej informacji na stronie głównej ZHR =>>>Kliknij Tu !

Wirtualne Muzeum Pielęgniarstwa Polskiego :: 2015-02-12

Na stronie internetowej pod takim tytułem znajdziemy m.in. dane biograficzne Druhny "Maryli", Marii Dawidowskiej-Strzembosz (1922-2007). W opracowaniu Iwony Czapskiej czytamy m.in., że żona prof. T. Strzembosza "w 1946 r. odbyła 4-miesięczny kurs dla pielęgniarek w Stanach Zjednoczonych, zorganizowany przez UNRA. Po powrocie do kraju pracowała w Centrum Medycyny Sportowej, a następnie jako kierowniczka sanitarna w Domu Leczniczo-Wychowawczym dla dzieci w Polanicy Zdroju. Od września 1949r. rozpoczęła pracę jako instruktorka w Krakowskiej Szkole Pielęgniarstwa. Podjęła równocześnie studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, a później Warszawskim, które ukończyła w 1954r. otrzymując tytuł magistra pedagogiki. W czasie studiów pracowała jako kierownik szkolenia teoretycznego w Szkole Pielęgniarstwa przy ul. Wilanowskiej w Warszawie, potem w Ministerstwie Zdrowia w Departamencie Średnich Szkół Medycznych jako starszy radca. W latach 1961 – 1974 była kierownikiem szkolenia teoretycznego w Medycznym Studium Zawodowym nr 1 przy ul. Parkowej w Warszawie. Wykazała wiele inwencji i zaangażowania w modernizacji pracowni zajęć praktycznych. Aktywnie uczestniczyła w realizowaniu eksperymentalnego systemu nauczania w pomaturalnych szkołach pielęgniarskich.". Więcej informacji =>>>Kliknij Tu !

VII edycja Konkursu o Nagrodę im. T. Strzembosza :: 2015-01-31

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji naszego konkursu. Przypominamy, że do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2015 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".

Adam F. Baran o Tomaszu Strzemboszu na łamach KRHH :: 2015-01-13

Ukazał się kolejny (10), jubileuszowy tom "Krakowskiego Rocznika Historii Harcerstwa", wydawanego przez Zarząd Okręgu Małopolskiego ZHR. W treści znajdziemy m.in. referat dra A.F. Barana o prof. T. Strzemboszu z konferencji naukowej IPN i Fundacji im. T. Strzembosza - "Prefesor Strzembosz - Człowiek, Uczony, Obywatel", która odbyłą się 11 września 2014 r. w Warszawie. Zachęcamy do lektury tekstu.


Instytucje i organizacje "związane" z Profesorem

I UJ I UW I AGAD I MH m.st.W I IH PAN I KUL JPII I Instytut JPII KUL I ISP PAN I Ośrodek KARTA I ZHR I CC I M P W I