Warto przeczytać, warto kupić...

Adam Strzembosz - Wiek XX we wspomnieniach Strzemboszów : rodowód Adam F. Baran - Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej , harcerz i wychowawca T. Strzembosz, R. Wnuk - Czerwone bagno Książka dedykowana prof. T. Strzemboszowi Książka T. Strzembosza - wyd. II (książkę można kupić w Naczelnictwie ZHR)


KRONIKA ROKU 2014

Książka z relacjami "Komitetu..." :: 2014-12-30

68 dokumentów-relacji ze zbiorów Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów (w tym złożonych na ręce prof. T. Strzembosza), najczęściej przykłady pomocy indywidualnej i spontanicznej, wynikającej z potrzeby chwili, ukazało się pod koniec 2014 r. w książce pt. "Polacy ratujący Żydów. Historie niezwykłe" (Wyd. Neriton), autorstwa Jana Żaryna i Tomasza Sudoła. Równolegle z tą publikacją ukazał się także słownik "Polacy ratujący Żydów", autorstwa Janiny Hera. Więcej informacji na stronach Wydawcy ->>>Kliknij Tu ! lub Kliknij Tu!

Konferencja historyczna ZHR :: 2014-10-18

Z okazji 25-lecia Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej 17-19 października 2014 r. odbyła się w Łańcucie Ogólnopolska Instruktorska Konferencja Historyczna "U źródeł ZHR", której komendantem był phm. Piotr Rut. W sobote, 18 października miała miejsce konferencja naukowa, w której obok licznych prelegentów zasiadali także byli instruktorzy ZHR i uczniowie prof. T. Strzembosza: dr Irena Kozimala (Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejskie w Przemyślu) i dr Adam F. Baran (Instytut Studiów Politycznych PAN). Na prośbę przewodniczącej ZHR, hm. Ewy Borkowskiej-Pastwy, panel prelegentów rozpoczęto minutą ciszy pamięci nieżyjących przewodniczących organizacji: hm. RP T. Strzembosza i hm. Feliksa Borodzika. Szczegółowe informacje na stronie organizatorów oraz profilu Facebook'a.

10 rocznica śmierci prof. T. Strzembosza hm. RP :: 2014-10-16

W rocznicę śmierci prof. Tomasza Strzembosza, przewodniczącego a następnie Honorowego Przewodniczącego ZHR, władze organizacji zachęcają do spotkania przy mogile na warszawskich Powązkach (zbiórka chętnych przy IV bramie o godz. 17.00). Przypominają także nowemu pokoleniu harcerek i harcerzy ZHR tę niezwykle zasłużoną postać. Więcej ->>>Kliknij Tu! Jednocześnie, rozkazem L. 12/2014 z 15 października 2014 r. przewodnicząca ZHR, hm. Ewa Borkowska-Pastwa powołała do działalności z dniem 16 października 2014 r. Centrum Edukacji Historycznej "Latarnia" im. prof. hm. RP Tomasza Strzembosza (siedziba: Piaski-Nowa Karczma gm. Krynica Morska), którego koordynatorem naukowym został prof. hm. Marek Wierzbicki. Zainteresowanych odsyłamy do rozkazu oraz informacji na stronach ZHR ->>>Kliknij Tu.

Dr Wojciech Frazik z Nagrodą im. T. Strzembosza :: 2014-09-11

11 września 2014 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia" odbyła się uroczystość wręczenia kolejnej, już szóstej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. Tegorocznym laureatem został dr Wojciech Frazik za książkę: Emisariusz Wolnej Polski. Biografia polityczna Wacława Felczaka (1916–1993), Wydawnictwo IPN, Kraków 2013. Przyznanie nagrody poprzedziła konferencja naukowa "Profesor Tomasz Strzembosz - Człowiek, Uczony, Obywatel" zorganizowana przez IPN oraz Fundację im. Tomasza Strzembosza. Oto niektóre relacje prasowe dotyczące konferencji i tegorocznego laureata: Dzieje.pl - Portal historyczny, "Gazeta Wyborcza". Dodatkowe informacje także na stronie Fundacji im. T. Strzembosza - Kliknij Tu!

"Konfraternia warszawskich historyków pod znakiem Klio" :: 2014-08-15

"Konfraternia warszawskich historyków pod znakiem Klio" to tytuł jednej z najnowszych książek prof. Mariana M. Drozdowskiego, wydanych właśnie przez Oficyną Wydawniczą "Rytm". Według opisu wydawncy: "Książka przedstawia zbiór biogramów historyków warszawskich, którzy w swojej działalności badawczej i nie tylko, wnieśli istotny wkład w tworzenie i utrwalenie niepodległości w Polsce. Dotyczy to m.in.: Aleksandra Gieysztora, Stanisława Herbsta, Stefana Kieniewicza, Ryszarda Kiersnowskiego, Stanisława Lorentza, Tadeusza Manteuffla, Czesława Madajczyka, Krzysztofa Dunin-Wąsowicza, Jerzego Łojka, Anny Radziwiłł, Jerzego Skowronka, Tomasza Strzembosza, Andrzeja Zakrzewskiego. (...) Należy przy tym dodać, że choć zbiór biogramów ma charakter subiektywny dotyczy on osób, które swoją patriotyczną i społeczną postawą na trwałe zapisali się w naszej świadomości. Stanowili bowiem elitę naukową w poszczególnych etapach budowy naszej państwowości, która wywierała ogromny wpływ na codzienną postawę naszych rodaków." Więcej na stronie OW "Rytm" - Kliknij Tu !

Konferencja naukowa "Prof. T. Strzembosz - Człowiek, uczony, obywatel" :: 2014-08-05

Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz Fundacja im. Tomasza Strzembosza organizują konferencję naukową zatytułowaną „Profesor Tomasz Strzembosz - Człowiek, Uczony, Obywatel". Odbędzie się ona 11 września 2014 r. w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki "Przystanek Historia", Warszawa, ul. Marszałkowska 21/25. Początek spotkania godz. 10.00. Szczegółowy program konferencji na stronach IPN =>>>Kliknij Tu !

Refleksja po 25 latach wolności :: 2014-06-01

Prof. dr hab. Adam Strzembosz, brat bliźniak Teresy i Tomasza, zapytany przez "Rzeczpospolitą" m.in. o kwestię lustracji, zaprzeczył zapytanu o to czy archiwa należy zakopać i dodał, że one mają dużą wartość. Z tym, że - zdaniem prof. A. Strzembosza - należy pilnować kto ma do nich dostęp, gdyż winni to być ludzie, którzy potrafią je właściwie ocenić w odpowiednim kontekście. Cały wywiad dostępny jest na stronach "Rzeczpospolitej" ->>>Klinju Tu !

Uchwała Rady Naczelnej 118/2 ZHR :: 2014-02-22

"Rada Naczelna ZHR w Dniu Myśli Braterskiej przywołuje w pamięci wydarzenia 25 lat rozwoju Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - wydarzenia, które wpisują się w ideał harcerskiego braterstwa. 12 lutego 1989 r. 51 instruktorów z całej Polski podpisało deklarację powołującą do życia Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. Tym aktem połączono wysiłki i dokonania harcerstwa niepokornego i niezależnego lat 80-tych. [...] Dziś po 25 latach Rada Naczelna ZHR dziękuje: - instruktorkom i instruktorom, ich środowiskom i drużynom oraz rodzicom harcerek, harcerzy i zuchów za determinację i zaufanie, za to że w niepewnej sytuacji początku 1989 roku zdecydowali się na powołanie i przystąpienie do Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej - pierwszym władzom ZHR z hm. RP Tomaszem Strzemboszem na czele oraz ich następcom, za to, że ukształtowali oblicze ideowe i niezależną formułę ZHR, za odwagę, zaangażowanie i poświęcenie, za trud budowania i wielki ciężar odpowiedzialności za całą organizację [...]" - czytamy m.in. w treści Uchwały Rady Naczelnej Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z 22 lutego 2014 r. Cały dokument dostępny jest na stronie głównej ZHR =>>> Kliknij Tu !

Msza św. dziękczynna za 25-lecie ZHR :: 2014-02-11

W środę 12 lutego br. o godz. 18.00 w kościele św. Andrzeja przy ul. Chłodnej 9 w Warszawie, w miejscu gdzie 12 lutego 1989 r. odbyła się historyczna zbiórka powołująca do życia ZHR, odprawiona zostanie Msza Święta dziękczynna za 25 lat Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej oraz za dusze członków ZHR, którzy odeszli na Wieczna Wartę" - czytamy m.in. na stronie głównej ZHR.

Spotkanie założycieli ZHR w Warszawie :: 2014-02-01

Przewodnicząca ZHR, hm. Ewa Borkowska-Pastwa zaprasza do kościoła św. Zygmunta w Warszawie w dniu 22 lutego 2014 r. wszystkich założycieli Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej z 12 i 25 lutego 1989 r. Jest to jedna z kilku zaplanowanych imprez organizowanych przez ZHR w okresie jubileuszu 25-lecia organizacji. Początek godz. 11.00 Msza św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie przy ul. Długiej 13/15 (zakończenie Roku błogosławionego ks. phm. Wincentego Frelichowskiego – Patrona Harcerstwa Polskiego). Następnie do godz. 15.00 czas na spotkania towarzyskie, obiad (grochówka) na zaproszenie Biskupa Polowego, a dla chętnych propozycja spotkania się i wspólnej modlitwy przy grobie śp. hm. Tomasza Strzembosza na Starych Powązkach oraz przy grobie śp. hm. Feliksa Brodzika w Sulejówku. W godz. 15.00 - 17.00 w kościele św. Zygmunta - pokaz archiwalnego filmu nakręconego podczas historycznego spotkania 25 lutego 1989 r., a w godz. 17.00 - 18.00 skromny poczęstunek i czas na rozmowy. Na koniec (godz. 18.00 - ok. 20.30) kominek harcerski poprowadzi hm. Wiesław Turzański, Sekretarz Generalny ZHR, uczestnik spotkań 12 i 25 lutego 1989r. W programie planowanego spotkania m.in. Krzysztof Stanowski (obecnie Prezes Fundacji Solidarności Międzynarodowej) przedstawi pierwsze lata budowy ZHR i swoją współpracę z hm. Tomaszem Strzemboszem. Organizatory proszą o potwierdzenie obecności do 12 lutego br. na adres: kancelaria@zhr.pl lub telefonicznie 22 629-12-39.

VI edycja Konkursu o Nagrodę im. T. Strzembosza :: 2014-01-31

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji naszego konkursu. Przypominamy, że do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2014 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".


Instytucje i organizacje "związane" z Profesorem

I UJ I UW I AGAD I MH m.st.W I IH PAN I KUL JPII I Instytut JPII KUL I ISP PAN I Ośrodek KARTA I ZHR I CC I M P W I