Warto przeczytać, warto kupić...

Adam Strzembosz - Wiek XX we wspomnieniach Strzemboszów : rodowód Adam F. Baran - Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej , harcerz i wychowawca T. Strzembosz, R. Wnuk - Czerwone bagno Książka dedykowana prof. T. Strzemboszowi Książka T. Strzembosza - wyd. II (książkę można kupić w Naczelnictwie ZHR)


KRONIKA ROKU 2013

W Warszawie upamiętnią Polaków ratujących Żydów :: 2013-11-15

Zapadła decyzja o postawieniu w Warszawie pomnika upamiętniającego Polaków ratujących Żydów w czasie II wojny światowej - informują media elektroniczne. Pomnik stanie na placu Grzybowskim w 2015 r. Miasto ogłosiło już konkurs na projekt pomnika. Jak przypomina portal www.sprawiedliwi.org.pl: "Projekt powstania pomnika narodził się w 2000 r. wśród przedstawicieli Komitetu dla Upamiętnienia Polaków Ratujących Żydów, który działa od 15 lat. Pierwszym zadaniem Komitetu było zbieranie i weryfikowanie danych o Polakach ratujących Żydów. Komitet powołał do tego celu Komisję Historyczną pod przewodnictwem Tomasza Strzembosza, której obecnie przewodniczy prof. Jan Żaryn. Drugim zadaniem Komitetu było doprowadzenie do powstania pomnika, na którym utrwalone zostaną nazwiska ratujących. Od roku 2008 na czele Komitetu stoi prof. Adam Strzembosz. Z ramienia Komitetu w skład jury konkursu na projekt pomnika powołany został architekt Czesław Bielecki."

Polskie Radio w 9. rocznicę o prof. Tomaszu Strzemboszu :: 2013-10-23

16 października 2013 r. w 9. rocznicę śmierci prof. T. Strzembosza Polskie Radio opublikowało tekst pt. "Tomasz Strzembosz - skazany na historię". W artykule tym możemy przeczytać m.in.: "16 października mija 9. rocznica śmierci Tomasza Strzembosza, historyka, wybitnego znawcy czasów II wojny światowej. Godnie realizował słowa dziadka i ojca. Urodził się 11 września 1930 roku. Lata młodości przeżyte w cieniu wojny ukształtowały go jako człowieka. Całe swoje dorosłe życie i pracę naukową poświęcił historii II wojny światowej. [...] - Przez całą szkołę powszechną byłem najsłabszy w klasie, nazywano nas (rodzeństwo Strzemboszów - przyp. red.) szkieleciaki, bośmy mieli nogi jak patyki – wspominał rok 1944 Tomasz Strzembosz. – Ale jak ojciec nam powiedział: Wy jesteście silni, chłopcy, to było wiadomo, że damy się pokrajać.". Co ważne, do okolicznościoswego artykułu, autorstwa (mb), załączono wywiad dźwiękowy (ponad 18 minut), który prof. T. Strzembosz udzialił PR 19 marca 2000 r. w ramach audycji "W cztery oczy". Życzymy interesującej lektury !

Przewodnicząca ZHR w rozkazie o Druhu Tomaszu :: 2013-10-16

Przewodnicząca ZHR hm. Ewa Borkowska-Pastwa w swoim rozkazie L.10/2013 z 15 października 2013 r. napisała m.in.: "Jutro minie 9 lat od dnia , w którym w naszych szeregach zabrakło Honorowego Przewodniczącego ZHR harcmistrza RP Tomasza Strzembosza. Dla tych z nas, którzy Go spotkali będzie zawsze niekwestionowanym autorytetem. Ci, którzy nie mieli szczęścia Go poznać, mogą przeczytać jego Listy do instruktorów, w których precyzyjnie i niezwykle mądrze wypowiadał się o najważniejszych dla nas sprawach [...]. W innym liście Druh Tomasz pisał do nas: Nie możemy pozwolić by harcerstwo zakrzepło w kształcie tradycyjnym bez jakiejkolwiek zmiany... Trzeba zrozumieć dzień dzisiejszy, trzeba zrozumieć autentyczne potrzeby młodych ludzi i dostosować programy do nowej sytuacji... Jest to zadanie zarówno harcmistrzów, jak i przewodników i harcerzy starszych, zwłaszcza może przewodników, bo oni jako najmłodsi zapewne najlepiej w s p ó ł c z u j ą z harcerzami i mają najmniej tradycyjnych, rutynowych obciążeń . To wezwanie, choć napisane ponad dziesięć lat temu, wciąż jest aktualne! Musimy o nim pamiętać podczas naszych zbiórek, zlotów, warsztatów i konferencji. Więcej informacji na stronie głównej ZHR i w rozkazie Przewodniczącej ZHR >>> Kliknij Tu !

Dr B. Kaliski i dr P. Kowal z Nagrodą im. T. Strzembosza :: 2013-09-17

Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Jury konkursu poinformowała, że tegorocznymi laureatami Nagrody im. T. Strzembosza zostali dr Bartosz Kaliski (Instytut Historii PAN) i dr Paweł Kowal (Instytut Studiów Politycznych PAN), za książki: Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, (B. Kaliski) i Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989, Wydawnictwa: ISP PAN, IPN i Trio, Warszawa 2012 (P. Kowal). Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 17 września 2013 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego. Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji im. T. Strzembosza >>> Kliknij Tu ! Dodatkowe informacje z uroczystości m.in. na stronie: dr Pawła Kowala, "Gazety Wyborczej".

Lista nominowanych do Nagrody im. T. Strzembosza :: 2013-09-10

Fundacja im. Tomasza Strzembosza opublikowała listę nominowanych w piątej edycji konkursu o Nagrodę im. T. Strzembosza. We wtorek, 17 września 2013 r. o godz. 15.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79, Warszawa) odbędzie się uroczystość wręczenia nagrody dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski zgłoszonej do konkursu. Wśród nominowanych znaleźli się: Bartosz Kaliski (Archidiecezja gnieźnieńska w czasach komunizmu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012), Marta Cobel-Tokarska (Bezludna wyspa, nora, grób. Wojenne kryjówki Żydów w okupowanej Polsce, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2012), Daniel Chraniuk (Ignacy Czuma. Uczony i polityk, Wydawnictwo Norbertinum, Lublin 2012), Paweł Kowal (Koniec systemu władzy. Polityka ekipy gen. Wojciecha Jaruzelskiego w latach 1986-1989, Wydawnictwa: ISP PAN, IPN i Trio, Warszawa 2012) i Agnieszka Jaczyńska (Sonderlaboratorium SS. Zamojszczyzna - "pierwszy obszar osiedleńczy w Generalnym Gubernatorstwie" 1942-1943, Wydawnictwo IPN - Oddział Lublin, Lublin 2012). Więcej informacji na stronie internetowej Fundacji im. T. Strzembosza >>> Kliknij Tu !

II wydanie ksiażki dr. Z. Boradyna :: 2013-05-23

"Zygmunt Boradyn przyjechał do nas z 'innego świata'. Urodził się i mieszkał na Białorusi, w Mińsku [...] był polskim historykiem, który w 1993 roku przyjechał do żoliborskiego mieszkania profesora Tomasza Strzembosza na jego 'domowe seminaria doktorskie'. Szybko się z nami zadomowił nawiązał serdeczne więzi koleżenskie. Profesor wspierał go jak mógł, służył kwaterą i pomagał w kwerendach i życiowych, codziennych sprawach. Zygmunt była starszy od większości z nas, do tego z bagażem życia w sowieckim państwie, które było dla nas raczej modelem książkowych dociekań, niż rzeczywistością znaną z osobistego doświadczenia. Żył na jego marginesie, nie utożsamiał się z nim. Tematy polityczne zbywał, nauczony doświadczeniem życia w trudnych sowieckich warunkach. Pewne jest tylko to, że był żywym dowodem na istnienie 'kresowej duszy' [...]" - czytamy m.in. w przedmowie Przyjaciół - 'uczniów Strzembosza' (s. 6) do II wydania książki pt. "Niemen rzeka niezgody. Polsko-sowiecka wojna partyzancka na Nowogródczyźnie 1943-1944", która ukazała się w tym roku nakładem Oficyny Wydawniczej "Rytm", w ramach serii "Żołnierze Wyklęci". Jej autor zmarł w Mińsku 20 września 2010 r. w wieku 50 lat. Był jednym z doktorantów prof. T. Strzembosza.

Polemika prof. M. Wierzbickiego z tezami dr E. Janickiej :: 2013-04-07

W tekście polemicznym opublikowanym na stronach zhr.pl, autorstwa prof. Marka Wierzbickiego, czytamy m.in.: "(...)Reasumując, propozycja E. Janickiej nie może być odebrana jako poważna próba ponownego odczytania przesłania „Kamieni na szaniec”. Jej główną wadą jest bowiem rażąca ahistoryczność, polegająca na braku choćby elementarnego uwzględnienia realiów historycznych omawianej epoki, w tym faktów dotyczących „Zośki”, „Rudego” i A. Kamińskiego. Jej próba dostrzeżenia, podobno celowo pomijanych, aspektów tej historii przypomina też „wyważanie otwartych drzwi”, zwłaszcza gdy podnosi Ona fakt nie usytuowania „Kamieni na szaniec” w szerszym kontekście historycznym niż uczynił to A. Kamiński. Tymczasem, było to jedynie dzieło beletrystyczne, swoiste epitafium, napisane dla uczczenia młodych ludzi, którzy w nieludzkich czasach starali się żyć pełnią człowieczeństwa. Natomiast, w obiegu naukowym od dawna funkcjonuje chociażby praca prof. Tomasza Strzembosza pt. Bohaterowie „Kamieni na szaniec” w świetle dokumentów (Warszawa 1994), ukazująca ich losy na szerokim - zrekonstruowanym na podstawie licznych źródeł historycznych – tle dziejów okupacyjnych Polski, Warszawy i Polskiego Państwa Podziemnego. (...)" Całość tekstu ukazała się także na łamach "Rzeczpospolitej" z 7 kwietnia 2013 r. w artykule pt. "Szaniec, który uwiera" =>>> Kliknij Tu !

Upamiętnienie "Żołnierzy Wyklętych"... :: 2013-03-01

Redaktor Maciej Rosalak na łamach dzisiejszej "Rzeczpospolitej" (nr z 1 marca 2013) pisze m.in.: "Liga Republikańska i książki Ślaskiego zapoczątkowały proces przywracania pamięci o polskim podziemiu niepodległościowym, ale nie oznaczały jeszcze przełomu. Musiało minąć przynajmniej kolejnych dziesięć lat, a dokonało się z kilku powodów. Podstawowe znaczenie miały badania historyków, którym bodziec dał profesor Tomasz Strzembosz, prowadzący seminarium doktoranckie w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Studiował tam m.in. wspomniany Tomasz Łabuszewski, obecnie naczelnik Biura Edukacji Publicznej warszawskiego IPN, autor i współautor (wraz z Kazimierzem Krajewskim) m.in. książek o 5. i 6. Brygadzie Wileńskiej AK, o aparacie bezpieczeństwa, o okręgu AK-AKO na Białostocczyźnie oraz licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych. Młodzi historycy znaleźli – i to jest okoliczność o podstawowym znaczeniu – znakomite zaplecze badawcze w postaci Instytutu Pamięci Narodowej, zwłaszcza od czasu, gdy jego prezesem został dr hab. Janusz Kurtyka. To on inspirował badania i publikacje w każdym z biur edukacji publicznej IPN, sam je prowadził, i to głównie on przyczynił się do opublikowania w 2007 roku fundamentalnego >Atlasu polskiego podziemia niepodległościowego<." Więcej na ten temat =>>> Kliknij Tu !

V edycja Konkursu o Nagrodę im. T. Strzembosza :: 2013-01-31

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji naszego konkursu. Przypominamy, że do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2013 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".


Instytucje i organizacje "związane" z Profesorem

I UJ I UW I AGAD I MH m.st.W I IH PAN I KUL JPII I Instytut JPII KUL I ISP PAN I Ośrodek KARTA I ZHR I CC I M P W I