Warto przeczytać, warto kupić...

Adam Strzembosz - Wiek XX we wspomnieniach Strzemboszów : rodowód Adam F. Baran - Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej , harcerz i wychowawca T. Strzembosz, R. Wnuk - Czerwone bagno Książka dedykowana prof. T. Strzemboszowi Książka T. Strzembosza - wyd. II (książkę można kupić w Naczelnictwie ZHR)


KRONIKA ROKU 2012

Order Orła Białego dla prof. Adama Strzembosza :: 2012-11-11

11 listopada 2012 r. w Święto Niepodległości Prezydent RP Bronisław Komorowski nadał najwyższe polskie odznaczenie, OOB prof. Adamowi Strzemboszowi "w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych w Polsce, za obronę zasad praworządności, godności i niezależności sędziowskiej w czasach PRL-u, za tworzenie państwa prawa w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej". Razem z prof. Strzemboszem (bratem bliźniakiem Teresy i Tomasza) OOB otrzymali także prof. Norman Davies oraz prof. Jerzy Buzek. Gratulujemy !

Więcej na ten temat: Kliknij Tu !

8. rocznica śmierci prof. T. Strzembosza :: 2012-10-16

Przedstawiciele władz naczelnych ZHR pamiętali o kolejnej, już ósmej rocznicy śmierci Honorowego Przewodniczącego ZHR, hm. prof. T. Strzembosza. Notka na ten temat wraz z dokumentacją fotograficzną pojawiła się dziś na głównej stronie ZHR.

Więcej na ten temat: Kliknij Tu !

Nagroda im. T. Strzembosza wręczona! :: 2012-09-11

Jak czytamy na stronach Fundacji im. T. Strzembosza, w tegorocznej już czwartej edycji nagrody, Jury przyznało dwie równorzędne pierwsze nagrody po 10 tys. złotych za książki: Droga "Ponurego". Rys biograficzny majora Jana Piwnika, Wojciecha Königsberga i "Kto wyrąbie więcej ode mnie?" - współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955, dr Huberta Wilka. Tegoroczna uroczystość odbyła się 11 rześnia 2012 r. w Muzeum Powstania Warszawskiego. Gratulujemy laureatom!
Wojciech Königsberg (ur. 1983) jest absolwentem historii Uniwersytetu Zielonogórskiego (2007 r.) - nagrodzona książka to rozbudowana wersja jego pracy magisterskiej. Aktualnie jest pracownikiem Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze. Wspolautor bloga: http://ponury-nurt.blogspot.com/
Dr Hubert Wilk (ur. 1979) jest adiunktem w Instytucie Historii Polskiej Akademii Nauk (Pracownia Dziejów Polski po 1945 roku), gdzie zajmuje się historią społeczną powojennej Polski. W 2009 r. w IH PAN obronił pracę doktorską pt. "Współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955", przygotowaną pod kierunkiem prof. Dariusza Jarosza.

Więcej na ten temat na stronach Fundacji: Kliknij Tu !

Nominowani do Nagrody - IV edycja :: 2012-09-01

Jak czytamy na stronach Fundacji im. T. Strzembosza we wtorek, 11 września 2012 r. o godz. 15.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego (ul. Grzybowska 79, Warszawa) odbędzie się uroczystość wręczenia kolejnej, już czwartej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. Jury w składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), Irena Lasota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Wojciech Materski, dr hab. Marek Wierzbicki (Sekretarz Nagrody) nominowało do tegorocznej nagrody 5 książek:

  • Łukasz Modelski, Dziewczyny wojenne, Wydawnictwo Znak, Kraków 2011
  • Hubert Wilk, "Kto wyrąbie więcej ode mnie?" - współzawodnictwo pracy robotników w Polsce w latach 1947-1955, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011
  • Łukasz Polniak, Patriotyzm wojskowy w PRL w latach 1956-1970, Wydawnictwo Trio, Warszawa 2011
  • Wojciech Konigsberg, Droga "Ponurego". Rys biograficzny majora Jana Piwnika, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2011
  • Krzysztof Kacprzak, Podziemie zbrojne na Mazowszu północnym w walce z systemem komunistycznym 1945-1952, Wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej, Warszawa 2011

Więcej na ten temat na stronach Fundacji: Kliknij Tu !

Logo Fundacji i nowa odsłona www :: 2012-08-28

Fundacja im. T. Strzembosza Oto logo Fundacji im. Tomasza Strzembosza. Wraz z nim zaprezentowana została nowa odsłona serwisu internetowego Fundacji >>> szczegóły: Kliknij Tu !. Osoby i instytucje (społeczne i naukowe), które zechcą promować cele i bieżące inicjatywy Fundacji im. T. Strzembosza mogą wkleić na swoją www poniższy kod html-a (usuwając zbędne "spacje" i dostosowując parametry rozmiaru grafiki):
< A HREF="http://fundacjastrzembosza.pl/" TARGET="_blank" >< img src="http://fundacjastrzembosza.pl/logo_male.jpg" width="250" height="250" alt="Fundacja im. T. Strzembosza" title="Fundacja im. Tomasza Strzembosza" border="0" / >

Ks. hm. Henryk Błaszczyk o Tomaszu... :: 2012-08-20

"Tomasz był niezwykle konsekwentny" - wspomina ks. Błaszczyk, w nieautoryzowanym wywiadzie jaki przeprowadził diakon Paweł Rzosiński 10 maja 2012 r. w Klebarku Wielkim. "Podjęte zobowiązania, jeśli był przekonany o ich słuszności, realizował z żelazną dyscypliną. Jednocześnie był bardzo przywiązany do prawdy. (…). Druga cecha to była wyrozumiałość. On był wyrozumiały, może dlatego, że był profesorem i praca ze studentami musiała tą cechę także wyrobić. (…). Trzecia: cudowny, fenomenalny sposób argumentowanie racji. Tomasz był mistrzem dyskusji. Był pedagogiem, który w dyskusji z instruktorami harcerskim, czy z harcerzami cudownie fabularyzował rzeczywistość, umiał o niej opowiadać, malować ją kolorami, opisywać postacie, które nie były tylko rysem postaci, co do ich obecności, ale co do ich przymiotów osobowości, co do ich osiągnięć, co do ich perspektyw, możliwości". Druh Tomasz był osobą rodzinną. Przekazał pasjonujące wspomnienie o swojej siostrze. "Opowieść o jego siostrze zbudowała mi też taki etos Polaka, Polki, apostoła życia, w apokaliptycznym wręcz obrazie bezmiaru śmierci". Więcej na stronie Okręgu Pomorskiego ZHR =>>> Kliknij Tu !

O prof. T. Strzemboszu i jego uczniach... :: 2012-04-30

W wywiadzie pt. "Rekonstrukcja zapomnianych zbrodni" opublikowanym w miesięczniku "Znak" (2012, nr 683) znajdujemy m.in. taką wypowiedź dr. Dariusza Libionki: "(...) Przed 1989 r. nie pisano o mordowaniu Żydów przez oddziały podziemia niepodległościowego, co jest zrozumiałe, gdyż starano się nie wpisywać w politykę historyczną uprawianą w PRL, choć trzeba podkreślić, że nie była ona jednorodna i miała różne odsłony. Po zmianie ustrojowej część historyków zaczęła podejmować tę problematykę. Pojawiło się kilka tekstów autorstwa młodych historyków ukształtowanych na seminarium prof. Tomasza Strzembosza na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Wśród nich są m.in. Janusz Marszalec, obecnie zastępca dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, i Rafał Wnuk, w tej chwili profesor historii KUL. Pierwszy napisał tekst pt. Na obrzeżach legendy. Kontrowersje wokół działalności podziemia w latach 1939–1944, odnosząc się również do problemu przestępczości i jej zwalczania w powstańczej Warszawie. Kwestia ta pojawiła się przy okazji dyskusji wokół tekstu Michała Cichego pt. Czarne karty powstania. Rafał Wnuk natomiast jest autorem zasadniczego dla tej problematyki artykułu Problem bandytyzmu wśród żołnierzy antykomunistycznego podziemia w Polsce (1945–1947), opublikowanego w 2001 r. Pomimo tak sformułowanego tytułu jego ustalenia odnoszą się również do okresu okupacji niemieckiej. (...)". Więcej na stronie miesięcznika "Znak": Kliknij Tu!

Odznaczeni na XII Zjeździe ZHR... pamiętali! :: 2012-04-22

W ostatnim dniu XII Zjazdu Walnego ZHR kilkunastu instruktorom, którzy tworzyli organizację wręczone zostały Krzyże Honorowe ZHR. W imieniu wyróżnionych wystąpił hm. Wojciech Hausner, który zachęcał delegatów, aby rozmawiali ze świadkami historii. Były przewodniczący ZHR, przywołał także postać ś.p. hm. Tomasza Strzembosza, swojego poprzednika na funkcji. Więcej na stronie >>> www.zhr.pl

IV edycja konkursu o Nagrodę im. T. Strzembosza :: 2012-02-24

Fundacja im. Tomasza Strzembosza informuje: "Z przyjemnością informujemy, że nasza Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji naszego konkursu. Przypominamy, że do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2012 na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat[@]fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczególy dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "nagroda".". Pozostałe informacje na stronie Fundacji: Kliknij Tu !

10-lecie Klubu Gen. S. Roweckiego-Grota :: 2012-02-13

13 lutego 2012 r. w warszawskim teatrze Kamienica odbyło się spotkanie jubileuszowe z okazji 10-lecia działalności Klubu Historycznego im. Gen. Stefana Roweckiego-Grota. Z wystąpienia dr Marii Dmochowskiej, spiritus movens całego przedsięwzięcia i zastępcy prezesa IPN: "Dziesięć lat temu ideę powołania Klubów poparły największe autorytety naszego środowiska, przekazując słowa zachęty i wsparcia. [...] Wielkim autorytetem dla nas był także prof. Tomasz Strzembosz, Nestor młodych polskich historyków, członek Rady Programowej Klubu. Przestrzegał nas przed lukrowaniem historii. On pierwszy podjął trudny temat zwykłego bandytyzmu w niektórych oddziałach partyzanckich. [...]". Więcej informacji na stronie IPN : "Dziesięć lat Klubów Grota oraz na stronie główenej Klubu Kliknij Tu !

Prof. G. Motyka o szkole prof. T. Strzembosza... :: 2012-02-07

"Ponieważ jestem uczniem prof. Tomasza Strzembosza (jak już wspomniałem, należał on do "szkoły Herbsta"), to oczywiście czuję się związany z jego metodą badań historii. Pod kierunkiem prof. Strzembosza zostały obronione 12 prac naukowych, i my wszyscy staramy się utrzymać ze sobą kontakt (obecnie pozostało nas jedenaścioro - niestety, niedawno odszedł dr Zygmunt Boradyn - mieszkał na Białorusi i był zaangażowany w badania starć pomiędzy polskimi i radzieckimi oddziałami partyzanckimi w rejonie Nowogródka). Cechą charakterystyczną tego typu badania historii jest staranne i jednocześnie ostrożne odtwarzanie podstawowych faktów, i tylko wtedy, opierając się na nich, wysuwanie hipotez naukowych. Nie podobają mi się publikacje, które "wiszą w powietrzu", w których nakreślono ogólne historiograficzne wizje, a które nie mają, oprócz bardzo przekonujących spekulacji, żadnej podstawy faktograficznej, za to są "podparte" modnymi teoriami, zaczerpniętymi, na przykład, z psychoanalizy. Prof. Strzembosz zawsze zachęcał do wiązania ze sobą jak największej liczby źródeł - nie tylko dokumentów wytworzonych przez uczestników wydarzeń z którejkolwiek strony, ale także materiałów prasowych lub wspomnień, pamiętników, a także opowieści jeszcze żyjących świadków. On również zachęcał swoich uczniów do odwiedzenia miejsc opisywanych wydarzeń i rejestrowania świadectw miejscowych mieszkańców, którym często udawało się uzupełnić interesującymi szczegółami obraz powstały na podstawie innych źródeł." - powiedział m.in. w wywiadzie dla ukraińskiego portalu historians.in.ua prof. Grzegorz Motyka. Więcej >>> Kliknij Tu ! Polskie tłumaczenie zamieścił także portal Kresy.pl

Książki Profesora na liście lektur ZHR :: 2012-01-28

Książki pt. "Szare Szeregi jako organizacja wychowawcza", "W stronę zachodzącego słońca" oraz "Refleksje o harcerstwie i wychowaniu" znalazły się na liście lektur (załącznika do regulaminu stopni instruktorskich Organizacji Harcerzy ZHR), które rozkazem L.1/12 z 28 stycznia 2012 r. zatwierdził Naczelnik Harcerzy ZHR, hm. Radosław Podogrodzki. Lista blisko 150 publikacji ma stanowić materiał pomocniczy przy tworzeniu prób instruktorskich w organizacji męskiej. Szczegóły na stronie Organizacji Harcerzy ZHR: Kliknij Tu !

Artykuły Profesora w elektronicznym archiwum NWH :: 2012-01-08

W najnowszym serwisie internetowym Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego czytamy m.in.: "Podziemny ruch wydawniczy w latach 70. i 80. XX wieku był jednym z głównych filarów demokratycznej opozycji w PRL. [...] Jedną z ważniejszych, a najmniej chyba znaną, częścią tego podziemnego ruchu wydawniczego były wydawnictwa harcerskie - książki i prasa wydawane przez liczne środowiska wierne tradycyjnym wartościom i metodyce skautingu i harcerstwa i tym samym w naturalny sposób opozycyjne wobec zdominowanego przez komunistyczne władze i realizującego ich program Związku Harcerstwa Polskiego. W Elektronicznym Archiwum Niezależnej Prasy Harcerskiej gromadzimy i udostępniamy przede wszystkim wydawnictwa ciągłe z okresu najbujniejszego ich rozkwitu - z lat 1980-1989. [...] Elektroniczne Archiwum Niezależnej Prasy Harcerskiej z lat 1980-1989 tworzone jest przez zespół Niezależnego Wydawnictwa Harcerskiego. Archiwum to będzie stale uzupełniane. Wszystkich zainteresowanych tą tematyką prosimy o kontakt z NWH i o pomoc w uzupełnianiu i opracowaniu Archiwum."


Instytucje i organizacje "związane" z Profesorem

I UJ I UW I AGAD I M m.st.W I IH PAN I KUL JPII I Instytut JPII KUL I ISP PAN I Ośrodek KARTA I ZHR I CC I M P W I