Warto przeczytać, warto kupić...

Adam F. Baran - Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej , harcerz i wychowawca T. Strzembosz, R. Wnuk - Czerwone bagno Książka dedykowana prof. T. Strzemboszowi Książka T. Strzembosza - wyd. III (WN PWN) Książka T. Strzembosza - wyd. II (książkę można kupić w Naczelnictwie ZHR)


KRONIKA ROKU 2011

Recenzja biografii Profesora w "Ethosie" :: 2011-11-20

"Monografię Adama F. Barana, jako swoiste kompendium faktograficzne o bogatym życiu Tomasza Strzembosza, polecamy nie tylko jego przyjaciołom oraz ludziom, którzy go znali i cenili, ale także każdemu, kto pragnie lepiej poznać czasy, w których żył i tworzył jej bohater. Pokazuje ona bowiem z perspaktywy życia wybitnego człowieka szersze tło narodowej historii i współtworzących ją ludzi, którzy mogą być wzorcem postaw także w naszych czasach." - czytamy (s. 359) m.in. na łamach najnowszego kwartalnika "Ethos" (nr 3/2011), poświęconego osobie ks. prof. Tadeusza Stycznia SDS (1931-2010), wydawanego przez Instytut Jana Pawła II KUL - Lublin i Fundację Jana Pawła II - Rzym. Więcej informacji na stronie kwartalnika "Ethos"

Opracowania Profesora dostępne w pdf :: 2011-11-05

Na stronach internetowych zatytuowanych jako "Mazowieckie Czasopisma Kulturalne", projektu zrealizowanego przez Muzeum Historii Polski, przy finansowym wsparciu Fundacji Kronenberga oraz banku CITI Handlowy dostępne są w formacie pdf opracowania i recenzje prof. T. Strzembosza opublikowane przede wszystkim w latach 70-tych ubiegłego wieku na łamach "Rocznika Warszawskiego" oraz "Kroniki Warszawy". Wynik wyszukiwania według Autora znajdziesz w tym miejscu. Warto poczytać !

Dr Joanna Hytrek-Hryciuk laureatką! :: 2011-09-12

W trzeciej juz edycji Nagrody im. prof. T. Strzembosza nagrodzona została książka dr Joanny Hytrek-Hryciuk pt. "Rosjanie nadchodzą!" Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948, wydana w 2010 r. przez oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu. Nagrodzona książka jest doktoratem autorki, który napisała i obroniła w 2010 r. na Uniwersytecie Wrocławskim, pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Czapiewskiego. Laureatka jest absolwentką historii na UWr (2005 r.), aktualnie pracuje jako spacjalista w Referacie Edukacji Historycznej Oddziałowego BEP IPN we Wrocławiu. Warto dodać, że laureatami poprzednich edycji Nagrody byli: Jarosław Pałka - laureat I edycji, za książkę Generał Stefan Mossor (1896-1957). Biografia wojskowa (Warszawa 2009) oraz Tadeusz Ruzikowski - laureat II edycji, za książkę Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983 (Warszawa 2009). Informacje na temat książki m.in. Kliknij Tu ! Pamiątkowe zdjęcia z uroczystości, autorstwa Roberta Danieluka ->>> Kliknij Tu !

Niebawem poznamy kolejnego laureata :: 2011-09-11

W poniedziałek, 12 września 2011 r. o godz. 15.00 w Muzeum Powstania Warszawskiego w Audytorium Jana Nowaka-Jeziorańskiego (ul. Grzybowska 79, Warszawa) odbędzie się uroczystość wręczenia kolejnej, już trzeciej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza dla autora najlepszej książki dotyczącej najnowszej historii Polski. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagrody jest Fundacja im. Tomasza Strzembosza. Jury w składzie: prof. dr hab. Tomasz Szarota (Przewodniczący), Irena Lasota, prof. dr hab. Andrzej Paczkowski, prof. dr hab. Wojciech Roszkowski, prof. dr hab. Wojciech Materski, dr hab. Marek Wierzbicki (Sekretarz Nagrody) nominowało do tegorocznej nagrody pięć książek:

  • Marcin Chorązki, Ziemianie wobec wojny. Postawy właścicieli ziemskich województwa krakowskiego w latach 1939-1945, Kraków 2010.
  • Elżbieta Ciżewska, Filozofia publiczna Solidarności. Solidarność 1980-1981 z perspektywy republikańskiej tradycji politycznej, Warszawa 2010.
  • Stanisław Czopowicz, Szczera wola i zniewolenie. Harcerstwo w Polsce 1945-1980. Zarys problematyki ideowej i wychowawczej, Warszawa 2010
  • Joanna Hytrek-Hryciuk, "Rosjanie nadchodzą". Ludność niemiecka a żołnierze Armii Radzieckiej (Czerwonej) na Dolnym Śląsku w latach 1945-1948, Wrocław 2010.
  • Joanna Sadowska, Sercem i myślą związani z Partią. Związek Młodzieży Socjalistycznej (1957-1976), Warszawa 2010.
Więcej m.in. na stronie Fundacji im. Tomasza Strzembosza.

Wśród wielkich harcerzy 100-lecia :: 2011-08-24

Zachęcamy do lektury dodatku specjalnego do "Rzeczpospolitej" z 24 sierpnia 2011 r. pt. "100 lat Harcerstwa". Wśród licznych publikacji opublikowano opracowanie "Wielcy harcerze stulecia", autorstwa Barbary Jagody, gdzie znalazl się także krótki biogram hm. RP Tomasza Strzembosza. Artykuł znajdziesz TU !

Sprawności patronackie w Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHR :: 2011-05-28

"Na wniosek Komendanta Pomorskiej Chorągwi Harcerzy zatwierdzam wymagania na sprawności dla zuchów "Zuch Tomek", dla harcerzy "Druh Tomek" oraz "Druh Tomasz" i wprowadzam je jako obowiązujące w Pomorskiej Chorągwi Harcerzy. Wymagania na powyższe sprawności stanowią załącznik nr 1 do niniejszego rozkazu." - czytamy w Rozkazie L. 5/11 z 28 maja 2011 r. Naczelnika Harcerzy ZHR, hm. Radosława Podogrodzkiego. Regulamin i zasady sprawności patronackiej w załączniku (pdf) do Rozkazu (Kliknij Tu!), a ogólne informacje na stronie Chorągwi (Kliknij Tutaj!)

Nagroda im. T. Strzembosza (3 edycja) :: 2011-03-26

Fundacja im. Tomasza Strzembosza, współpracując z Instytutem Studiów Politycznych PAN ogłasza III edycję konkursu na najlepszą książkę historyczną roku w dziedzinie historii najnowszej dotyczącą okresu 1939-1989 r.

W poprzednich edycjach konkursu nagrodę w wysokości 20 tyś. PLN otrzymali: w 2009 r. - dr Jarosław Pałka za swoją książkę "Generał Stefan Mossor (1896 - 1957). Biografia wojskowa"; w 2010 - dr Tadeusz Ruzikowski za pracę "Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983".

Ponieważ książki dotyczące historii najnowszej stanowią ważny element w ofercie Państwa Wydawnictwa wierzymy, że wśród Waszych autorów znajdą się także osoby zainteresowane tą nagrodą.

Do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim.

Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia br. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl

W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz Fundacji znaleźć można na stronie: http://www.fundacjastrzembosza.pl/

Zachęcamy do zgłaszania do końca kwietnia 2011 r. prac w tegorocznej edycji konkursu.
Z poważaniem,
Piotr Kaszyca
Fundacja im. Tomasza Strzembosza.

Książka prof. Adama Strzembosza :: 2011-02-13

W roku 2010 w Warszawie ukazało się drugie wydanie książki prof. Adama Strzembosza pt. "Wiek XX we wspomnieniach Strzemboszów : rodowód" (ISBN:978-83-930205-5-3). Ta 270-stronnicowa książka, wydana nakładem autora, ukazała się pierwotnie w 2007 i rozprowadzona została w obrębie najbliższej rodziny i przyjaciół. Jej najnowsze wydanie pojawiło się na liście nabytków Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie (Kliknij Tu !)

"Od zniewolenia do wolności..." - ocena :: 2011-01-26

Łukasz Pasztaleniec pokusił się na łamach portalu HISTORIA.ORG.PL o recenzję książki "Od zniewolenia do wolności. Studia historyczne" (Warszawa-Białystok 2009). Możemy przeczytać w niej m.in.: "(...) Czwartym plusem jest przystępny styl opublikowanych artykułów. Dzięki temu mimo tego, iż są to teksty naukowe, czyta je się bardzo łatwo. A w niektórych wypadkach czyni z tych opracowań wciągającą lekturę. Jest i piąty pozytyw - brak zauważonych wpadek redakcyjnych, co wbrew pozorom nie jest sprawą błahą. Czasami bywa bowiem tak, że nie są od nich wolne nawet publikacje uznanych wydawnictw. Reasumując należy stwierdzić, iż mimo pojawiających się w niektórych artykułach uchybień recenzowaną publikację należy uznać za udaną. Błędy te są bowiem jedynym zauważonym mankamentem, a poza tym - biorąc pod uwagę objętość omawianej pracy - nie ma tych uchybień merytorycznych zatrważająco dużo." Z całością tekstu można zapoznać się na stronie: Kliknij Tutaj ! lub w biuletynie wydawnanym przez serwis DWS.ORG.PL nr 11 z wiosny 2011 r. (plik *.pdf) Kliknij Tu !. Warto dodać, iż wcześniej wspomniana książka została omówiona na łamach miesięcznika "Wszystko dla szkoły" (2010, nr 6), w tekście pt. "Projekty warte naśladowania" autorstwa Alicji Pogudz i Katarzyny Greli.


Instytucje i organizacje "związane" z Profesorem

I UJ I UW I AGAD I M m.st.W I IH PAN I KUL JPII I Instytut JPII KUL I ISP PAN I Ośrodek KARTA I ZHR I CC I M P W I