Warto przeczytać, warto kupić...

Adam F. Baran - Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej , harcerz i wychowawca T. Strzembosz, R. Wnuk - Czerwone bagno Książka dedykowana prof. T. Strzemboszowi Książka T. Strzembosza - wyd. III (WN PWN) Książka T. Strzembosza - wyd. II (książkę można kupić w Naczelnictwie ZHR)


KRONIKA ROKU 2010

20-lecie ISP PAN :: 2010-12-15

W dniu 15 grudnia 2010 r. w auli "A" Collegium Civitas odbyły się uroczystości związane z jubileuszem 20-lecia istnienia Instytutu Studiów Politycznych PAN. Z tej okazji wydana została książka pt. "Polska transformacja. Spojrzenie po latach" (Warszawa 2010), pod redakcją prof. Wojciecha Materskiego i prof. Ryszarda Żelichowskiego oraz okolicznościowy informator poświęcony ISP PAN. W trakcie uroczystego spotkania na wniosek prezesa PAN, Prezydent RP Bronisław Komorowski odznaczył Złotym Krzyżem Zasługi za działalność na rzecz rozwoju nauki i za osiągnięcia w pracy dydaktycznej m.in. prof. Tomasza Stryjka z Pracowni Dziejów Ziem Wschodnich II RP, aktualnie także wykładowcę Collegium Civitas i KUL. W dalszej części spotkania m.in. dyrektorzy Instytutu wspominali charakterystyczne etapy działalności i rozwoju placówki. Warto podkreślić, iż pierwszy dyrektor ISP PAN, prof. Edmund Wnuk-Lipiński wspominał także grono swoich pierwszych współpracowników i zarazem współtwórców Instytutu - w tym podkreślił ówczesną rolę śp. prof. T. Strzembosza.

Doktor Tadeusz Ruzikowski laureatem :: 2010-09-10

Laureatem tegorocznej Nagrody im. prof. Tomasza Strzembosza za książkę pt. "Stan wojenny w Warszawie i województwie stołecznym 1981-1983" (Wyd. IPN, Warszawa 2009) został Tadeusz Ruzikowski. Uroczystość, której przewodniczym prof. Tomasz Szarota (objął funkcję przewodniczącego Jury w miejsce tragicznie zmarłego w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, Prezydenta RP Ryszarda Kaczorowskiego) odbyła się w Muzeum Powstania Warszawskiego. Dr T. Ruzikowski jest historykiem, pracownikiem Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Warszawie, członkiem Zarządu Stowarzyszenia "Archiwum Solidarności". Podstawę jego książki stanowi rozparwa doktorska, którą w 2007 r. obronił na Wydziale Historycznym UW (Promotor prof. Marcin Kula). Dotychczas drukował w pismach IPN: "Pamięć i Sprawiedliwość" i "Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989". Jest także współautorem zbioru studiów pt. "Przebudować człowieka : komunistyczne wysiłki zmiany mentalności" (Trio, Warszawa 2001). Nagroda w kwocie 20 tys. złotych jest przyznawana co roku przez Fundację im. Tomasza Strzembosza; w tym roku została wręczona po raz drugi. Ostatecznego wyboru dokonano spośród 21 zgłoszonych książek, z których oprócz wyróżnionej nagrodą na ostatnim etapie nominowano także do Nagrody: "Środowiska opozycyjne na Lubelszczyźnie 1975-1980" Małgorzaty Choma-Jusińskiej, "Armia marszałka Śmigłego. Idee rozbudowy Wojska Polskiego 1935-1939" Tymoteusza Pawłowskiego, "W obliczu Zagłady. Rząd RP na Uchodźstwie, Delegatura Rządu RP na Kraj, ZWZ-AK wobec deportacji Żydów do obozów zagłady (1941-1942)" Adama Puławskiego i "Historia żołnierza tułacza. Działalność emigracyjna generała Władysława Bortnowskiego" Ryszarda Ziobronia. Należy dodać, iż w tym roku w skład Jury konkursu wszedł prof. Wojciech Materski, dyrektor Instytutu Studiów Politycznych PAN. Więcej na ten temat m.in.: Gazeta Wyborcza, Onet.pl, Instytut Pamięci Narodowej i informacje własne.

"Focus Historii" o "Czerwonym Bagnie" :: 2010-05-11

To nie była czysta gra polskiego podziemia. Przez 70 lat panowało wokół niej milczenie. Czy dziś można usprawiedliwić współpracę polskich partyzantów z Niemcami przeciwko sowieckiej okupacji? Z dr. Rafałem Wnukiem, historykiem i współautorem książki "Czerwone Bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem wrzesień 1939 - czerwiec 1941" rozmawia Andrzej Fedorowicz. Więcej na ten temat na - Kliknij Tu !

Dyrektor Muzeum II Wojny Światowej o Profesorze :: 2010-05-04

"Ci, którzy piszą o amnezji i odwróceniu się w tych latach III Rzeczypospolitej od historii, albo po prostu nie pamiętają atmosfery tamtego czasu, albo dokonują zabiegu amputacji części własnej pamięci. O ile rzeczywiście stosunek elit politycznych do PRL był daleki od jednoznaczności, to przynajmniej w odniesieniu do II wojny światowej możemy mówić o dokonanej w ciągu jednego dziesięciolecia skutecznej inkorporacji w obręb tradycji państwowej i świadomości społecznej tych wątków, które były w czasach PRL przemilczane lub fałszowane. Warto w tym kontekście oddać hołd dwóm nieżyjącym już osobom. Profesor Tomasz Strzembosz stworzył całe środowisko naukowe, które podjęło badania nad okupacją sowiecką. Natomiast wielką zasługą Andrzeja Przewoźnika było doprowadzenie do otwarcia wspomnianych cmentarzy wojennych w ZSRR, bez których dzisiaj trudno sobie wyobrazić polskie miejsca pamięci. Spośród ofiar katastrony w Smoleńsku to on w moim przekonaniu najbardziej zasługuje na miano strażnika narodowej pamięci." - napisał m.in. profesor Paweł Machcewicz, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, w artykule "Nowa wojna pamięci", opublikowanym w magazynie "Europa" (nr 5/2010, s. 1), bezpłatnym dodatku do polskiego "Newsweeka" (nr 19) z 09 maja 2010.

Zginął przewodniczący Jury Nagrody :: 2010-04-10

W katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem, wraz z Prezydentem RP Lechem Kaczyńskim i innymi uczestnikami prezydenckiego lotu, który zdążał na uroczystości rocznicowe do Katynia, zginął m.in. przewodniczący Jury konkursu i Nagrody im. Tomasza Strzembosza, były Prezydent RP harcmistrz Rzeczypospolitej Ryszard Kaczorowski. Cześć Ich Pamięci!

Nagroda im. Tomasza Strzembosza (druga edycja) :: 2010-03-04

Fundacja im. Tomasza Strzembosza, współpracując z Instytutem Studiów Politycznych PAN ogłasza II edycję konkursu na najlepszą książkę historyczną roku w dziedzinie historii najnowszej dotyczącą okresu 1939-1989 r.
Do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Ponieważ książki dotyczące historii najnowszej stanowią ważny element w ofercie Państwa Wydawnictwa wierzymy, że wśród Waszych autorów znajdą się także osoby zainteresowane tą nagrodą.
Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia br. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki.
Przypominamy, że w pierwszej edycji konkursu nagrodę w wysokości 20 tyś. PLN otrzymał dr Jarosław Pałka za swoją pracę "Generał Stefan Mossor (1896 - 1957). Biografia wojskowa". Szczegółowe informacje na temat konkursu oraz Fundacji znaleźć można na stronie: www.fundacjastrzembosza.pl
Zachęcamy do zgłaszania do końca kwietnia prac w tegorocznej edycji konkursu
Z poważaniem,
Piotr Kaszyca

Prezes IPN o seminarium Profesora Strzembosza :: 2010-02-27/28

W dodatku IPN "Wierni wyklęci", opublikowanym w "Rzeczpospolitej" (2010, nr z 27 lutego) Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, dr hab. Janusz Kurtyka zapytany w wywiadzie "Niezłomni do końca" przez Bartosza Marca i Macieja Rosalaka o ocenę wysiłków przywrócenia narodowi pamięci o latach powojennych w ciągu dwudziestolecia, jakie upłynęło od odzyskania niepodległości powiedział m.in.: "Jeśli chodzi o badania nad antykomunistycznym podziemiem, trudno przecenić zasługi Fundacji 'Pamiętamy' kierowanej przez mecenasa Grzegorza Wąsowskiego, należy też wspomnieć seminarium prof. Tomasza Strzembosza w Lublinie czy też bliskie mi środowisko 'Zeszytów Historycznych WiN-u'. Po roku 2000 wielką rolę odegrał Instytut Pamięci Narodowej. Znaczna część wydawanych przez nas publikacji dotyczy dziejów niepodległościowej konspiracji antykomunistycznej. Nurt tych badań jest paradoksalnie obecnie bardziej intensywny niż badania nad dziejami AK. Natomiast osobną kwestią jest przełożenie wyniku badań naukowych na stan świadomości społecznej. (...)" (s. 3, w dodatku). Całość wywiadu znajduje się na stronach Rzeczpospolitej, a także w wersji pdf na stronach IPN w dziale dodatki historyczne w prasie (kliknij TU )

Profesor Strzembosz - Historyk Armii Krajowej... :: 2010-02-10

Z inicjatywy Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, na rynku księgarskim pojawiła się właśnie książka pt. "Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej, harcerz i wychowawca" (OW Rytm, Warszawa 2009). Jej autorem jest dr Adam F. Baran, adiunkt w Instytucie Studiów Politycznych PAN i nauczyciel, jeden z uczniów prof. T. Strzembosza. Na stronie wydawcy możemy przeczytać m.in.: "Książka opowiada o drodze życiowej Tomasza Strzembosza, postaci niezwykłej i wielowymiarowej, człowieka, który dla wielu środowisk jest niekwestionowanym autorytetem moralnym." W Przedmowie do książki płk. Czesław Cywiński, prezes ZG ŚZŻAK napisał m.in.: "Pierwsza ksiażka z serii /Bóg - Honor - Ojczyzna/, autorstwa prof. Józefa Szaniawskiego Pułkownik Kukliński - tajna misja, cieszyła się wielkim zainteresowaniem Czytelników. Mam nadzieję, że i tak będzie z książką dr. Adama F. Barana o drodze życia prof. Tomasza Strzembosza, postaci wielowymniarowej: harcerza, społecznika, a przede wszystkim historyka, który jako pierwszy przebijał się przez bariery cenzury PRL-u i ukazywał prawdziwą historię Armii Krajowej, ofiarnie walcząc z fałszem i niesprawiedliwymi ocenami, pomniejszającymi jej dorobek i wierną służbę Rzeczypospolitej (s. 5)". Wydawnictwo reklamowane jest także w najnowszym (styczeń 2010 r.) "Biuletynie Zarządu Głównego ŚZŻAK" (plik pdf), gdzie na tamat najnowszych książek z serii "Biblioteka Armii Krajowej" czytamy: "Dotychczas, w tej popularnej tzw. kieszonkowej serii, ukazało się 18 tytułów, a kolejne są w przygotowaniu. Wszystkie książeczki zdobyły duże uznanie i cieszą się ogromną popularnością. Są czytane nie tylko przez pokolenie b. żołnierzy AK, ale również przez młodych oficerów WP (współpraca z MON), nauczycieli historii oraz młodzież szkolną i akademicką. Seria została bardzo dobrze oceniona i przyjęta przez szereg instytucji w tym Departament Wychowania i Promocji Obronności MON oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego."

Czerwone bagno - promocji c.d.:: 2010-01-12

Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, Wydawnictwo Scholar, Dom Spotkań z Historią w Warszawie zapraszają na promocje książki Tomasza Strzembosza i Rafała Wnuka "Czerwone bagno. Konspiracja i partyzantka antysowiecka w Augustowskiem wrzesień 1919 - czerwiec 1941". Spotkanie zapalanowano w dniu 14 stycznia 2010 r. (czwartek) o godz. 18.00 w Domu Spotkań z Historią w Warszawie, ul. Karowa 20. W spotkaniu zapowiedzieli swój udział dzieci śp. prof. T. Strzembosza, dr hab. Marek Wierzbicki, Łukasz Żebrowski (Wydawnictwo Scholar) oraz dr hab. Rafał Wnuk, współautor książki. Informujemy, że także wówczas będzie można nabyć omawianą publikację w promocyjnej cenie. Zapraszamy! Książka doczekała się już pierwszych, prasowych recenzji m.in. na łamach Rzeczpospolitej (nr z 4 stycznia 2010 r.) A tu, w serwisie historycznym PAP, z 15 stycznia 2010 r. znajduje się relacja z tego spotkania promocyjnego - Kliknij A tu, omówienie książki zamieszczone na łamach Naszego Dziennika, z 21 stycznia 2010 roku


Instytucje i organizacje "związane" z Profesorem

I UJ I UW I AGAD I M m.st.W I IH PAN I KUL JPII I Instytut JPII KUL I ISP PAN I Ośrodek KARTA I ZHR I CC I M P W I