Warto przeczytać, warto kupić...

Adam Strzembosz - Wiek XX we wspomnieniach Strzemboszów : rodowód Adam F. Baran - Profesor Strzembosz. Historyk Armii Krajowej , harcerz i wychowawca T. Strzembosz, R. Wnuk - Czerwone bagno Książka dedykowana prof. T. Strzemboszowi Książka T. Strzembosza - wyd. II (książkę można kupić w Naczelnictwie ZHR)


KRONIKA ROKU 2017

Prof. Rafał Wnuk w "Polityce" o formule wyklętych... :: 2017-03-15

Violetta Krasnowska (Tygodnik "Polityka" 2017, nr 11, s. 31): – Można powiedzieć, że to pan odkrył Żołnierzy Wyklętych, zajmując się jako jeden z pierwszych tematem antykomunistycznego podziemia powojennego. Dziś głośno protestuje pan przeciw używaniu tego terminu. Dlaczego? Rafał Wnuk: – Bo stał się on pretekstem do nieuprawnionych podziałów Polaków na patriotów i rzekomych niepatriotów. Niedawno miałem rozmowę w radiu. Ludzie, którzy nie mają żadnej wiedzy na ten temat, żadnego dorobku, z niekłamanym, autentycznie szczerym poczuciem wyższości pouczali mnie, jak należy mówić o Żołnierzach Wyklętych. Ja występowałem z perspektywy badacza i historyka. Wyższość moich rozmówców miała wynikać z tego, że są patriotami – i to właśnie figura Żołnierzy Wyklętych decydowała, kto jest po właściwej stronie. Wielu znanych mi historyków, znawców tematu, woli w tej sytuacji milczeć, niż powiedzieć, że coś jest nie tak z formułą wyklętych. Ten szantaż patriotyczny to coś, co zabija naukę, ale też niszczy nas jako społeczeństwo. Na to się zgodzić nie mogę. (VK:)- Od jak dawna zajmuje się pan badaniem powojennego podziemia? (RF:) - W 1988 r. na seminarium magisterskim prof. Tomasza Strzembosza, na Wydziale Historii KUL, znając wydane w podziemiu prace na temat Ognia, jak i wydaną w podziemiu książkę o Łupaszce, pomyślałem, żeby zająć się powojennym podziemiem w regionie, z którego sam pochodzę, na Zamojszczyźnie. Profesor Strzembosz powiedział, że to szalony pomysł, że jest to niewykonalne, ale że powinienem podjąć temat. (...) Więcej w tradycyjnym wydaniu lub na stronie: Tygodnika "Polityka"

Kolejny uczeń prof. T. Strzembosza profesorem zwyczajnym :: 2017-03-08

Dr hab. Grzegorz Motyka, historyk i politolog, profesor nadzwyczajny Instytutu Studiów Politycznych PAN i aktualny dyrektor ISP PAN uzyskał tytuł naukowy profesora zwyczajnego nauk społecznych. Uroczystość wręczenia nominacji profesorskiej przez Prezydenta RP miała miejsce 8 marca 2017 r. Informacje biograficzne na temat ucznia prof. Strzembosza m.in. na stronach: ISP PAN (wersja angielska), Wydawnictwa Literackiego, Instytutu Pamięci Narodowej i Wikipedii. Relacja z uroczystości: Kliknij Tu!

Jacek Pawłowicz o Muzeum Żołnierzy Wykletych i Więźniów Politycznych PRL :: 2017-02-23

"Jeszcze na przełomie lat 70. i 80. żołnierzami wyklętymi zajmował się tylko prof. Tomasz Strzembosz, a później jego doktoranci, obecnie uznani naukowcy: prof. Marek Wierzbicki, prof. Piotr Niwiński, dr Tomasz Łabuszewski, dr Kazimierz Krajewski, dr Janusz Marszalec. [...] " - powiedział m.in. dyr. J. Pawłowicz, zapytany o to komu zawdzięczamy powrót bohaterów z polskiej historii najnowszej w przestrzeń publiczną. Więcej na stronie "Gościa Nadzielnego" (8/2017), w wywiadzie Piotra Legutko =>>>Kliknij Tu!

28 lat ZHR... :: 2017-02-12

"Dokładnie 28 lat temu, 12 lutego 1989 roku zapadła decyzja o utworzeniu Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, alternatywnej wobec ZHP organizacji skautowej" - pisze w tygodniku "Do Rzeczy" Anna M. Piotrowska. W jubileuszowym artykule czytamy także: "Pierwszego Przewodniczącego Związek wybrał 1 kwietnia 1989 roku. Został nim prof. Tomasz Strzembosz, który przekonywał, że ZHR wychowuje, aby poszerzać dobro na świecie. Wychowuje dla Polski - nie dla wyznań, grup etnicznych, czy partii politycznych – podkreślał." Więcej na stronie =>>>Kliknij Tu!

XI edycja Konkursu o Nagrodę im. T. Strzembosza :: 2017-01-31

Z przyjemnością informujemy, że Fundacja im. Tomasza Strzembosza wraz z Instytutem Studiów Politycznych PAN rozpoczęła przyjmowanie zgłoszeń książek do tegorocznej edycji naszego konkursu. Przypominamy, że do Konkursu może zostać zgłoszona książka debiutancka bądź druga książka w dorobku autora, wydana w roku poprzedzającym edycję konkursu. Kwalifikowane będą wyłącznie książki napisane oryginalnie w języku polskim. Propozycje książek do Konkursu można zgłaszać do 30 kwietnia 2017 r. na adres: ISP PAN ul. Polna 18/20 00-625 Warszawa z dopiskiem "Nagroda im. Tomasza Strzembosza", bądź pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@fundacjastrzembosza.pl . W zgłoszeniu prosimy konieczne o podanie tytułu książki, jej tematyki, imienia i nazwiska autora, nazwy wydawnictwa i daty wydania. W przypadku zgłoszeń przesyłanych pocztą będziemy także wdzięczni za załączenie dwóch egzemplarzy zgłaszanej przez Państwa książki. Szczegóły dotyczące regulaminu Konkursu znajdują się w sekcji "O Nagrodzie".


Instytucje i organizacje "związane" z Profesorem

I UJ I UW I AGAD I MH m.st.W I IH PAN I KUL JPII I Instytut JPII KUL I ISP PAN I Ośrodek KARTA I ZHR I CC I M P W I